Scenki edukacyjne – zalecenia do pracy dyplomowej


Informujemy że na programie Andragogika i Symulacje Doświadczalne dopuszczamy nizej wymienione tezy do pracy dyplomowej:

  • symulacja lingwistyczna – „Walory turystyczne Dalmacji” oraz „Kara śmierci – między historią a etyką”
  • zabawa lingwistyczna : „Ziemskie piekło Oświęcimia” i „Prawa kobiet w państwach Unii Europejskiej na studium przypadku Polski, Francji i Wielkiej Brytanii ”
  • gra menedżerska – „Wizerunek prostytutki w prozie naturalistycznej (na przykładzie Nany E. Zoli i Damy Kameliowej A. Dumas – syna)” oraz Gry Menedżerskie W IT i „Kobieta w ortodoksyjnym judaizmie”
  • gra lingwistyczna – „Internet globalne zagrożenie kulturowo-cywilizacyjne” oraz „Ewolucja polskich kolęd do początku oświecenia”
  • symulacja edukacyjna : „Programowanie szlaków wędrówki turystycznej dla harcerskich obozów i wycieczek” i „Działania promocyjne kształtujące wizerunek miasta na danych źródłowych z Gniezna”
  • symulacja kreatywna – „Kobieta jako obiekt seksualny w wybranych reklamach telewizyjnych i prasowych” oraz „Fotometeory i ich charakterystyka”
  • zabawa strategiczna : „Rola sloganu w reklamie” oraz „Poezja białoruska w antologiach polskich po 1989 r.”
  • zabawa zespołowa – „Obraz szkoly w filmach Wojciecha Marczewskiego” i „Unesco – struktura organizacji i jej działalność w Polsce”
  • gra zespołowa : „Unia Europejska, a kultura. Wymiar kulturalny programow wspólnotowych w latach 2000-2013” oraz „Trwałość obrzędów słowiańskich i kultura współczesności”