Oferowane szkolenia

Oprócz projektowania gier organizuję szkolenia menedżerskie, w jakich można brać udział w ramach oferty firmy Training Projects:

– Cykl szkolenia menedżerów otrzymania ruchu w sektorach wydobywczych, maszynowych, montowniach oraz innych typowo wytwórczych
– Zarządzanie działem w japońskiej kulturze organizacyjnej na przykładzie najwybitniejszych firm świata
– Szkolenia integracyjne dla kadr w przedsiębiorstwach produkcyjnych
– Interdyscyplinarne nadzorowanie sytuacji kryzysowych – najskuteczniejsze techniki i najważniejsze wytyczne
– Organizowanie procesów zatowarowania w organizacjach z sektora nowoczesnej produkcji
– Wpływ metodologii Six sigma na koszty organizowania procesu produkcji

Na życzenie zamawiających prowadzę też inne treningi z takich dziedzin jak:

– zarządzanie w organizacji komercyjnej
– twórcze rozwiazywanie problemów w drużynie projektowej
– asertywne zachowanie i komunikacja
– przygotowywanie szkoleń stanowiskowych i praca coacha
– analiza transakcyjna w biznesie
Gorąco zapraszam Państwa do kontaktu!