Otwarte szkolenia z biznesu

 • ENKI – model raportowania zarządczego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w oparciu o narzędzia Business Intelligence
 • Foresight priorytetowych, nowoczesnych metodyki na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej
 • GeoConnection – elektroniczna struktura wymiany rejestrów przestrzennych typu business to business – szkolenia ze stresu
 • Informatyzacja procesu wymiany informacji akceleratorem powiązań kooperacyjnych pomiędzy Baltic Medical SA, a partnerami biznesowymi – szkolenia z delegowania i anglojęzyczne szkolenia ze stresu
 • nowoczesne, małoinwazyjne metody typu „non – fusion” i „fusion” chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka – szkolenia pracownicze
 • Mieszane Szkolenia Z Innowacyjnego Myślenia – szkolenia interpersonalne i elearningowe szkolenia handlowe
 • Interaktywny personalizowany graficzny interfejs dla modelu ERP Comarch OPT!MA
 • elektroniczna struktura promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia zamkniete
 • Komponentowa koncepcja obliczeń konstrukcyjnych – treningi miekkie
 • Konsolidacja i centralizacja modelów celnych i podatkowych –
 • Kriosonda do zabiegów kriochirurgicznych – szkolenia menedżerskie
 • NETDOC – elektroniczna struktura do zarządzania dokumentacją systemową i materiałami związanymi z identyfikacją wizualną firmy
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi z zarządzania czasem
 • Nowy materiał kompozytowy – diament w osnowie węglika wolframu na rozwiązania skrawające do obróbki materiałów drewnopochodnych – warsztaty ze stresu
 • Ochrona patentowa w zakresie urządzeń do badania surowców hutniczych – szkolenia z przywództwa
 • Pakiet narzędzi informatycznych zwiększających sprzedaż oraz profesjonalne zarządzania aukcjami zdalnymi
 • Pierwszy krok ASTAR-ABR do ekspansji działalności importowej – szkolenia biznesowe
 • Poprawa konkurencyjności firmy HADEX-GAZ poprzez wdrożenie elektronicznego systemu B2B wśród partnerów handlowych – szkolenia z przywództwa
 • Pozyskanie inwestora strategicznego szansą ekspansji spółki Laminex
 • Profesjonalne doradztwo dla DASE Financial Group Sp z oo jako kluczowy element wejścia na rynek New Connect – warsztaty zamkniete
 • Przestrzenne zobrazowanie obiektów podwodnych w czasie rzeczywistym – ARGOOS 3D (73) PKWiU – 73101 – szkolenia z zarządzania projektem
 • Rodzina miniaturowych kardiostymulatorów terapeutycznych umożliwiających zdalny nadzór przebiegu terapii
 • rozwój importu na terenie Szwecji i Niemiec w aspekcie harmonogramu rozwoju ekspansji rynkowej – szkolenia HR
 • rozwój importu usług wspierających handel uprawnieniami do emisji CO2 w BAC Sp z oo
 • wzmocnienie strategii działania działalności importowej przez udział w misji gospodarczej do USA – treningi z asertywności
 • rozwój firmy Antoni Bolesta poprzez planowanie działań eksportowych
 • rozwój firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia z przywództwa
 • skok technologiczny Gardian Częstochowa Sp z oo poprzez implementacja innowacyjnej technologii produkcji szkła
 • Sporządzenie przez zewnętrznego wykonawcę koncepcji intensyfikacji importu – szkolenia interpersonalne
 • Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu
 • Uklad do formowania wloknin metoda elektroprzedzenia – szkolenia z zarządzania projektem
 • Usprawnienie procesów biznesowych firmy CMP Medica Poland Sp z oo poprzez budowe systemu – szkolenia z delegowania
 • Uzyskanie ochrony patentowej technologii odsiarczania pasty akumulatorowej
 • Wdrażanie elektronicznego biznesu z przeznaczeniem na realizację systemu informatycznego – warsztaty z asertywności
 • wzmocnienie na uzyskanie patentu europejskiego na rozwiązanie w zakresie konstrukcji bariery drogowej o zmiennej geometrii – szkolenia z asertywności
 • Wyposażenie Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczących II stopnia w latach 2007 i 2008
 • Wysokowydajna technologia drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego – warsztaty sprzedażowe
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej GALD poprzez zoptymalizowanie wielkości importu i promocji – warsztaty sprzedażowe
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia handlowe
 • – warsztaty biznesowe}