Gry menedżerskie – monogram prof. Głobusz


Symulacje integracyjne – baza wiedzy na wykłady:

 • Gry Szkoleniowe
 • przeglad prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Symulacje szkoleniowe , prof. dr hab. E. Adamczyk
 • Badanie zarządzania trwałości efektów wsparcia skierowanego na rozwój przedsiębiorczości udzielonego uczestnikom projektów szkoleniowych, którzy podjęli działalność gospodarczą w ramach Poddziałania 6.1.3, Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 POKL 2007-2013 w województwie pomorskim
 • Krajobrazy Polski. Wyd. III

 • Symulacje biznesowe , doc. H. Biadacz
 • Obrona Śląska i Zagłębia w kampanii wrześniowej 1939
 • Ocena biznesowa systemu kryteriów wyboru projektów szkoleniowych zastosowanych w RPO WK-P
 • Ocena biznesowa zastosowanych rozwiązań w obszarze systemu oceny menedżerskiej i wyboru projektów szkoleniowych (w szczególności kryteriów wyboru projektów szkoleniowych) pod kątem wpływu na wybór inwestycji zapewniających skuteczną i najbardziej efektywną realizację XII Priorytetu PO IiŚ
 • Rzeczpospolita w okresie odsieczy wiedeńskiej 1683
 • XIII PRIORYTETU PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA POZIOMIE BENEFICJENTÓW ORAZ INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ I INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ”
 • Powiatowy Konkurs Ornitologiczny
 • Jurajska Liga Siatkówki
 • Harry Potter (IV) Czara Ognia – JOANN K. ROWLING (369)
 • Historia sekretna – Prokopiusz z Cezareii (1203)
 • Kawaler de Maison-Rouge (tom II)” – Aleksander Dumas (1945)
 • Czarna kompania (tom 4 – Gry cienia) – Gleen Cook (2367)
 • Dlaczego – Dymitr Bilenkin (2884)
 • Muzyka krwi – Greg Bear (3667)
 • Saga o ludziach lodu (tom 17) – Margit Sandemo (4295)
 • Powinowactwa z wyboru – Johan Wolfgang Goethe (4902)
 • Inne rozkosze – Jerzy Pilch (5924)
 • Senne dzieje – Władysław Stanisław Reymont (6146)
 • Dewajtis – Maria Rodziewiczówna (7496)

 • Gry biznesowe , dr G. Chudziński