Dofinansowanie na kursy menedżerskie


Ogłaszamy iż w ramach funduszu unijnego „Podkarpacki Fundusz Infrastrukturalny” do czwartego etapu przechodzą tu wymienione projekty:

 • stworzenie elektronicznej biblioteki cyfrowych fotografii oraz ujęć filmowych – szkolenia z zarządzania projektem
 • stworzenie MultiCAD ABW – inteligentnego narzędzia wymiany rejestrów między systemami ABW oraz jej Partnerów – Producentów i procesantów, korzystających w procesie planowania z cyfrowego modelu 3D – szkolenia HR
 • Szkolenia Dla Pracowników – warsztaty z obslugi klienta
 • wypracowanie platformy B2b dla sieci sprzedaży produktów edukacyjnych – warsztaty z asertywności
 • stworzenie portalu Ea jako bazy praktycznej wiedzy i aktualnej informacji – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie serwisu mojadeskapl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego innowacyjne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej – treningi handlowe
 • wypracowanie serwisu wycenterpl jako kompleksowa kontrola rynku nieruchomości – treningi z zarządzania projektem
 • wzrost konkurencyjności Firmy poprzez uruchomienie platformy wymiany informacji typu B2B – szkolenia handlowe
 • zoptymalizowanie wielkości importu firmy Kinga – treningi z przywództwa
 • Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska – szkolenia interpersonalne
 • Badania i komercjalizacja nowoczesnego produktu – szkolenia menedżerskie
 • Badania rozwojowe i implementacja modelu Budżetowego (7221 PKWiU) realizowane przez Madkom – szkolenia z konfliktów
 • Budowa procesu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych – warsztaty menedżerskie
 • Budowa modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu – treningi z przywództwa
 • Dofinansowanie koncepcji dynamizacji i importu firmy ELEKTRO-MET Wojciech Morzyński – szkolenia z przywództwa
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej procedury produkcji naczep – szkolenia z przywództwa
 • multimedialna struktura do Agregacji Kontentu Mobilnego B2B usprawniająca procesy biznesowe – szkolenia z komunikacji