Dlaczego stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych firm, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie będzie wykonywać zawodowych obowiązków, ale też należy mu się za ten okres odpowiednie świadczenie. Do pewnej ilości dni płaci je firma, a potem ten obowiązek przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ogromne znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w tego typu działania często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest zapobieganie negatywnym skutkom stresu zawodowego wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne warsztaty i kursy związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w zakresie tego projektu będą mogli skorzystać poza tym z dostępnych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu można będzie zacząć skuteczne działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem stresu związanego z pracą.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z bardzo często występujących powodów chorób pracowników. Szacuje się, że ponad połowa lekarskich zwolnień jest skutkiem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w pracy. Jedynie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego zgłaszane są częściej wśród problemów z pracą zawodową.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować zwiększające się problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia stać się może powodem poważniejszych dolegliwości. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki może się nawet skończyć ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy w licznych przypadkach nie wiedzą nawet, jak negatywne skutki może dla nich nieść życie w ciągłym stresie. Efekty tego typu sytuacji odbywają się również na działaniu firmy, bowiem znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.