Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Abstynencja pracowników przez choroby jest dużym problem zarówno dla samych firm, jak i społecznych instytucji. Podczas lekarskiego zwolnienia taki pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz również mu się należy za ten okres odpowiednie wynagrodzenie. Przy określonej ilości dni wypłaca je firma, a potem obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed pracowniczymi chorobami ogromne znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w takie działania angażuje się także Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom stresu związanego z pracą wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym zostały przygotowane liczne kursy i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Pracodawcy w ramach tego projektu mogą skorzystać dodatkowo z szeregu narzędzi, jakie pozwolą zbadać zakres ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu będzie można rozpocząć odpowiednie działania naprawcze, a oprócz tego zacząć wdrażać środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem stresu zawodowego.

Jak widać po statystykach, czynnik ten jest jednym z najczęściej występujących powodów chorób pracowników. Szacuje się, że blisko 60 procent zwolnień lekarskich jest rezultatem postępujących problemów z nieradzeniem sobie ze zbyt dużymi nerwami w miejscu pracy. Tylko zaburzenia w układzie ruchu są częściej zgłaszane pośród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na wielu różnych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować zwiększające się problemy ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, a nie leczony może się stać powodem poważnych dolegliwości. Długotrwałe narażenie na stresowe warunki zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie wiedzą nawet, jak negatywne skutki dla nich może nieść życie w nieustannym stresie. Skutki takiej sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, bowiem zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.