Zabawy integracyjne – wylosowani kursanci

Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie w pas się kłaniając dziękujemy (a ponadto wysyłamy opisane poniżej prezenty) za uwagę przeznaczoną na wzięcie udziału w sondażu online, który opracowali nasi doradcy Bazyl Przewalski, Ziemowit Lis, Borys Ciasnocha i Lucjan Gałuszka w badaniu Karonoskie Muzyczne Projekty Integracyjne

  • Przemysław Ignacy, Realizator dźwięku, Klucze, zdobywa wejściówkę na kurs dofinansowany „kierowanie projektami w organizacjach pozarządowych” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a ponadto wydawnictwo „Zamojskie Studia i Materiały. Seria Pedagogika. T.14, z.1”
  • Gwidon Czerwiński, Automatyk sterowania ruchem kolejowym, Parczew, przyznajemy darmowy wstęp na kurs „Ms project – podstawy zarządzania projektami” lub warsztat z pracy zespołowej a także książkę „Uwikłane obrazy. Hollywoodzki film a stosunki międzynarodowe”
  • Czesław Krasowski, Chirurg pielęgniarz drzew, Kutno, przesyłamy bezpłatny voucher na wykład „Lwica biznesu – kształtowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości” lub event motywacyjny a także wydawnictwo „„Nic krótszego od Totalnej Wojny”. Wątki satanistyczne, neopogańskie i okultystyczne w działalności wybranych grup muzycznych”
  • Donald Stolarski, Notariusz, Skołyszyn, przesyłamy bezpłatny voucher na moduł coachingowy „Buduj mosty zamiast murów – efektywna komunikacja w organizacji” lub warsztat z pracy zespołowej a także publikację „Współczesne ruchy neopogańskie w Polsce – wiara i obrzędowość”
  • Norbert Kurtyka, Inżynier automatyki i robotyki , Kleczew, wygrywa bilet na wykład „kierowanie talentami” lub imprezę i zabawę team building plus książkę „Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji”
  • Bogusz Kąpała, Kurier, Skwierzyna, zapraszamy gratisowo na kurs dofinansowany „ Team-building – wzmacnianie fundamentów zespołu” lub jedną z naszych gier integracyjnych i publikację „Jak pisać pracę magisterską”
  • Jacek Kuna, Introligator galanteryjny, Wąchock, otrzymuje kupon na szkolenie „Badanie i weryfikacjapotrzeb szkoleniowych” lub zabawę i grę integracyjną a ponadto publikację „Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym”