Wyjazdy Team Building – Coroczny Kongres


Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy sympozjów bardzo dziękują w imieniu Rady Dyrektorów za uwagę przeznaczoną na patronat dydaktyczny – podpisano: Jakub Makowiecki, Ciechosław Kubaty, Arnold Gawłowski i Teodor Kołodziejski

 • Od źródła do wykonania
 • Dziesiąty Kurs Menedzerów ds. Edukacji Szkolenia Team Building gra kryminalna
 • III edycja Wolnej Szkoły Nauk Filozoficznych jak również Społecznych im. prof. Jana Szczepańskiego
 • II Debata Podatkowa – Podatek bankowy
 • Zaburzenia ekonomiczno-finansowe w Europie i świecie w drugim dziesięcioleciu XXI wieku. Skutki dla Polski
 • II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Doskonalenie zawodowe lekarzy a także ratowników medycznych z uwzględnieniem kadr wojskowej służby zdrowia psychofizycznego”
 • IV Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu „Mózg pod presją współczesności”
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR team building – Ochrona zabytków a także obrót dziełami sztuki w Unii Europejskiej
 • Sztuka cerkiewna Rzeczypospolitej oraz krajów sąsiednich. rewolucyjne perspektywy badawcze
 • Centralna Konferencja Szkoleniowa pt. „Gry zespołowe”, Kraków, 03-04.10.2015
 • Seminarium team building „60 lat radiochemii w ICHTJ” oraz jubileusz 50-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Jerzego Ostyk-Narbutta
 • Nadzór korporacyjny w dobie przemian modelu sprawozdawczego
 • VI Kurs Branżowy team building Katedr Marketingu Uczelni Technicznych „Marketing w społeczeństwie informacyjnym
 • Szkolenie Symulacyjne team building „Studia nad niepełnosprawnością w krajach członkowskich Unii Europejskiej”