Wyjazdy integracyjne – Wielkopolski Panel


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy z ukłonami składają wyrazy wdzięczności w imieniu Rady Dyrektorów za kilka chwil dedykowanych na doaradztwo i mentoring – podpisano: Jan Wielopolski, Kornel Jany, Edgar Czech i Zbi-gniew Kałuziński

 • regionalna Konferencjia Pulmonologów i Mikrobiologów
 • Majowy Panel Mentorów sektora NGO Imprezy Integracyjne jako gra miejska
 • 95 lecie Wydziału Geodezji i Kartografii
 • X Konferencja Diagnostyczno-organizacyjna „Budownictwo w energetyce”
 • NUDA AKADEMICKO – akademicko o nudzie
 • Epidemiologia Nowotworów na Mazowszu
 • Ogólnopolskie Sympozjum „Leśnictwo jak również Prawo. Praktyka a Nauka. Stan obecny jak również perspektywa zmian”
 • XVI Letnia Szkoła Andragogów jak również Poradoznawców
 • Konferencja Diagnostyczno-Szkoleniowa pt. „Postępowanie z raną przewlekłą” (Płock)
 • Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła
 • Literatura, prawo, sfera publiczna
 • Polska dyplomacja historyczna – stan a także perspektywy
 • Kultura a także metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu i bezsensu
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Konferencja „problemy prawnej i faktycznej protekcji roślin na terenach zurbanizowanych”