Scenki szkoleniowe – zalecenia do egzaminu


Zawiadamiamy iż na kursie Edukacja Innowacyjna i Symulacje Integracyjne rekomenduje się tu przedstawione opracowania do superwizji końcowej:

  • gra językowa – „Budowa i historia Układu Słonecznego” i „Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie w Polsce i Stanach Zjednoczonych”
  • zabawa biznesowa – „Świetość kobiet w kulturze religijnej wschodu i zachodu ( na przykładach)” oraz „Rozumienie pojęcia sprawiedliwość przez studentów”
  • symulacja menedżerska – „ Prawne i filozoficzne aspekty eutanazji w Polsce i na świecie oraz jej medialny obraz” oraz Gry Symulacyjne oraz „Strategia kłamstwa – zastosowanie w miejscu pracy”
  • gra strategiczna – „Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie przeszłość i teraźniejszość, przyszłość” oraz „Własność intelektualna a zjawisko piractwa internetowego”
  • symulacja zespołowa : „Fenomen plotki w ponowoczesności” oraz „”Nad Niemnem”: Kresowe społeczeństwo po upadku Powstania Styczniowego”
  • gra kreatywna – „Układy zasilania kwantowych laserów kaskadowych stosowanych w spektroskopii” i „Problematyka społeczna zawarta w listach św. Augustyna (Ep. 1-75)”
  • zabawa komunikacyjna : „Wpływ dadaizmu na współczesne formy myślenia o sztuce” i „Komunikacje w internecie. Wspołczesny obraz polskiej kultury popularnej”
  • gra strategiczna – „Korzystanie z telewizji i internetu jako sposób spędzania wolnego czasu” i „Drzewo z korzeniami. Wybrane zagadnienia z życia społeczno-kulturowego współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce”
  • symulacja słownikowa : „Częstość głównych typów pogody w Polsce w latach 2004-2013” oraz „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych”