Scenki menedżerskie – zagadnienia do zaliczenia


Informujemy że na studiach Trening Kreatywny i Symulacje Doświadczalne zezwala się na tu przedstawione tematy do pracy dyplomowej:

  • zabawa menedżerska – „Kreacja mężczyzny w dowcipie internetowym” oraz „Patologie i dewiacje społeczne jako wyzwania współczesnego społeczeństwa”
  • symulacja lingwistyczna : „Stereotyp Polaka kreowany przez obcokrajowca” i „Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie przeszłość i teraźniejszość, przyszłość”
  • zabawa kreatywna – „Rola i znaczenie szlaku świetego Jakuba w turystyce pielgrzymkowej Hiszpanii” i Gry i „William Wallace (1272-1305). Bohater narodowy Szkotów czy banita”
  • gra komunikacyjna – „Kreacje postaci literackiej Cycerona w cyklu powieściowym „Roma sub rosa” Stevena Saylora” i „Polityka religijna Konstantyna Wielkiego”
  • gra kreatywna : „Idea emancypacji u sufrażystek w XIX wieku” i „Helleńsko-Słowiańskie związki kulturowo-historyczne na Bałkanach na przestrzeni dziejów”
  • zabawa menedżerska – „Częstość i długotrałość występowania obserwowanych zjawisk atmosferycznych w Sandomierzu w latach 1991-2010” i „Uniwersytet w Internecie, a Internet na uniwersytecie. Cyberprzestrzenne doświadczenia Collegium Europaeum Gnesnense”
  • zabawa edukacyjna : „Czarownice na wschodzie i zachodzie Europy” oraz „Bioklimat Suwałk”
  • symulacja biznesowa : „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej” i „Europejczycy w Ameryce – filmowy obraz spotkania kultur”
  • zabawa językowa – „Idea olimpizmu i środki przekazu nowożytnych letnich Igrzyskach Olimpijskich” oraz „Obraz kobiety w polskim komiksie”