Scenki integracyjne – tezy do pracy dyplomowej


Informujemy iż na studiach Organizacja Szkoleń i Gry Umiejętnościowe dopuszcza się tu przedstawione opracowania do superwizji końcowej:

  • symulacja komunikacyjna : „Internet jako środowisko komunikacyjne miłosników Opla” i „Misja czy wojna? Literacki i filmowy obraz polskich żołnierzy w Afganistanie”
  • gra lingwistyczna : „Oblicza współczesnej Ukrainy w polskiej prasie na studium przypadku obserwowanych tytułów” oraz „Stosunki amerykańsko-radzieckie w okresie prezydentury Rolanda W. Regana”
  • gra strategiczna – „Obrzędy, zwyczaje i rytuały w prawosławiu i katolicyzmie na modelu Polski i Macedonii” i Terapeutyczne Symulacje i „Atrakcyjność turystyczna wybranej miejscowości na danych źródłowych z Barcelony”
  • zabawa zespołowa : „Propaganda medialna w okresie dekady Edwarda Gierka” oraz „Święte kanonizowane przez Jana Pawła II”
  • zabawa decyzyjna : „W syberyjskim piekle studium człowieka” i „Wizerunek kobiety w pismach erotycznych i pornograficznych po roku 1989”
  • symulacja lingwistyczna – „Od miłości do nienawiści – Legia Warszawa jako fenomen społeczny” i „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur”
  • gra decyzyjna – „Techniki manipulacji w tekstach reklamowych” i „-kulturowy obraz współczesnej policjantki”
  • zabawa językowa : „Formy wojen informacyjnych w nowych mediach” i „Destrukcyjna siła miłości w dramatach Stanisława Przybyszewskiego (na przykładzie utworów „Złote runo”, „Śnieg”, „Goście”). ”
  • zabawa biznesowa : „Wskrzeszenie antyku w dobie Mussoliniego” i „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR”