Pomoc pieniężna na kursy HR


Potwierdzamy że w ramach funduszu dofinansowań „Małopolski Program Społeczny” do finalnego etapu przechodzą poniższe granty:

 • wypracowanie mobilnej Platformy Narzędzi Analizy Ekonomicznej – szkolenia miekkie
 • zbudowanie zdalnej platformy zabawkowej – funlandcompl – szkolenia biznesowe
 • Szkolenia Menedżerskie W Opolu – warsztaty z komunikacji
 • wypracowanie platformy umożliwiającej automatyczną publikację reklam zdalnych – warsztaty z delegowania
 • stworzenie portalu strategiczno-taktycznych gier on-line na przeglądarkę internetową – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie serwisu cyfrowego stanowiącego platformę komunikacji między gabinetami kosmetycznymi i ich odbiorcami – warsztaty z asertywności
 • wypracowanie wortalu informacyjnego, portalu społecznościowego oraz systemu dystrybucji publikacji dla użytkowników metodyki e-papieru – treningi HR
 • wzrost konkurencyjności firmy Norsys Sp z oo poprzez poszerzenie oferty o nowe e-usługi – szkolenia z komunikacji
 • wzmocnienie potencjału i skok technologiczny Firmy Geoinwest i partnerów biznesowych poprzez implementacja modelu B2B – treningi biznesowe
 • Automatyczna struktura obrotu odpadami – treningi z delegowania
 • weryfikacja PROCESÓW LOGISTYCZNYCH ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ W procedury B2B – szkolenia z zarządzania czasem
 • badanie materiałów niepalnych i ich uruchomienie w masowym transporcie pasażerskimPKWiU 361111-3000 – warsztaty z asertywności
 • Biożywność – modernizacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego – szkolenia pracownicze
 • Budowa platformy wieloprojektowych komponentów do tworzenia mobilnych aplikacji elektronicznych – szkolenia z przywództwa
 • Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy Miłoradz – szkolenia z komunikacji
 • Działania informacyjno – promocyjne realizowane w ramach projektu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka wdrażanego przez Polską Agencję ekspansji Przedsiębiorczości w 2010 r – warsztaty z konfliktów
 • zdigitalizowany model wspierania obsługi serwisowej i gwarancyjnej (Service Desk) – treningi z asertywności