Gry z zarządzania – problematyka do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Integracyjne zezwala się na poniższe tezy do superwizji końcowej:

  • symulacja edukacyjna – „Czego boi się współczesny człowiek? Refleksje o kondycji egzystencjalnej na podstawie seriali telewizyjnych” oraz „Patologie i dewiacje społeczne jako wyzwania współczesnego społeczeństwa”
  • zabawa menedżerska : „Walory krajoznawcze województwa podlaskiego” i „Jiri Menzel jako adaptator literatury Bohumila Hrabala”
  • zabawa zespołowa : „Komunikacja w rodzinie. Obserwacja zdarzeń komunikacyjnych w rodzinie polskiej i szwedzkiej” oraz Interpersonalne Symulacje i „Tyranie w Grecji”
  • gra zespołowa : „Typy fabuł romansowych w najnowszej literaturze indyjskiej” i „Propaganda medialna w okresie dekady Edwarda Gierka”
  • zabawa zespołowa – „Matteo Ricci SJ – wizjoner ewangelizacji i Dalekiego Wschodu” i „Status osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym”
  • symulacja słownikowa – „Działalność muzeum – zamek Górków w zakresie tworzenia kolekcji ikon” i „Spuścizna bizantyjska kultury materialnej we wpółczesnej Bułgarii. Aspekt turystyczny”
  • gra lingwistyczna : „Ujawnianie ukrytych emocji „mikroekspresji” przy użyciu technik wizyjnych” oraz „Przestepczość komputerowa problemy współczesnego świata”
  • gra zespołowa – „Mistyka gór w katolicyźmie polskim” oraz „Współpraca samorządu lokalnego z miastami partnerskimi na przykladzie miasta Gniezna w latach 2006-2012”
  • gra językowa – „Obraz Holocaustu w kinie europejskim” oraz „Miłość tragiczna w ujęciu pisarzy romantycznych”