Gry menedżerskie – fundamenty teoretyczne do pracy magisterskiej


Potwierdzamy iż na programie Trening Kreatywny i Gry Doświadczalne zezwala się na tu przedstawione zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa komunikacyjna : „Oferta wycieczki po obiektach kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie” i „Gnieźnieńska prasa drukowana a kampanie wyborcze w 2006 r.”
  • symulacja komunikacyjna : „Kobieta, mężczyzna i płeć w twórczości Pedro Almodóvara” oraz „Charakterystyka pierwszych subkultur młodzieżowych”
  • gra kreatywna : „Problem manipulacji w internetowej reklamie banków” oraz Projektowe Gry Biznesowe W Produkcji oraz „RMF FM, Radiowa Trójka, Radio Maryja- rożne głosy współczesności. Obserwacja polskich rozgłośni radiowych”
  • gra edukacyjna – „Komunikacja symboliczna i znaczenie kolorów na studium przypadku stroju Polek po 1989 roku” oraz „Wiadomości radiowe”
  • zabawa menedżerska – „Afrodyta/Wenus jako przykład przedstawienia wizerunku kobiety w literaturze i sztuce antycznej” i „You Tube jako nowe zjawisko agresji. Medioznawcze formy zjawiska”
  • zabawa słownikowa – „Przemoc i patologia jako zjawisko i problem społeczny XXI wieku” oraz „Komunikacja czy manipulacja w mediach. Wybrane aspekty socjologiczne i psychologiczne”
  • gra edukacyjna : „Postacie literackie w dwudziestoleciu międzywojennym i kobiety nowożytne i tradycjonalistki” i „Uniwersalne prawdy bajki. Rola Ignacego Krasickiego w rozwoju gatunku”
  • symulacja decyzyjna : „Susze meteorologiczne w Polsce srodkowo-wschodniej” oraz „System detekcji śladowych ilości gazów w zakresie podczerwieni”
  • symulacja słownikowa – „Architektura Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej ” oraz „Tworzenie wizerunku firmy i jej marek poprzez reklamę na modelu Kampanii Piwowarskiej”