Gry komunikacyjne – wytyczne do egzaminu


Potwierdzamy że na programie Trening Interpersonalny i Gry Szkoleniowe rekomenduje się następujące publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra biznesowa – „Świat fantastyczny w Balladach i romansach Adama Mickiewicza” i „Kobiecość na podstawie wortali internetowych”
  • symulacja lingwistyczna – „Historia i filmowa legenda „Titanica”” oraz „Instytucje ochrony strony biernej procesu karnego w świetle obowiązującej regulacji prawnej”
  • gra edukacyjna – „Obraz Żyda w polskiej kulturze ludowej” i Literackie Symulacje Szkoleniowe i „Opinie dostępnych grup pacjentów na temat poprawy zdrowia po pobycie w uzdrowisku”
  • symulacja strategiczna – „Polisemiotyczność reklamy Poczty Polskiej” oraz „Definicja śmierci w ujęciu różnych autorów”
  • zabawa zespołowa : „Reklama we wspolczesnych polskich mediach elektronicznych. Aspekty socjologiczne i psychologiczne” oraz „Legendy i opowieści związane z Sandomierzem, jako czynnik podnoszący atrakcyjnośc turystyczą miasta”
  • gra menedżerska : „Przezwiska nadawane przez uczniów na studium przypadku wychowanków SOSW nr II w Gnieźnie” oraz „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji”
  • zabawa menedżerska – „Ucieczka z kina „Wolność” wobec tradycji literatury europejskiej ” i „Stroje ludowe macedońskie i wielkopolskie. Detekcja porównawcza”
  • zabawa językowa : „Projekt wycieczki do Islandii” oraz „Portret współczesnej kobiety w miesięczniku „Twój Styl” – studium porównawcze na podstawie dostępnych egzemplarzy z lat 1994-2010”
  • gra decyzyjna – „Leśmianowski byt i niebyt: kontekst myśli filozoficznych XIX i XX w. (F. W. J. Schelling, W. Sołowjow, T. De Chardin, A schweitzer, M McLuhan)” i „Prawosławie na Dalekim Wschodzie”