Gry edukacyjne – hipotezy do egzaminu


Potwierdzamy że na studiach Trening Interpersonalny i Gry Doświadczalne zaleca się tu przedstawione publikacje do zaliczenia:

  • zabawa edukacyjna – „Procesy czarownic w Wielkopolsce na podstawie wybranych przekazów literackich (od XVI do XVII wieku)” oraz „ – kulturowy obraz idealnej partnerki, idealnego partnera w internetowych ogłoszeniach towarzyskich”
  • gra kreatywna : „Rozwój sztuki filmowej w „złotej erze” filmu niemieckiego na przykladzie filmu Roberta Wiene „Gabinet doktora Caligari” ” i „Obraz kobiety w polskim serialu telewizyjnym na przykldzie serialu „Na wspólnej””
  • symulacja lingwistyczna – „Susze w Polsce” oraz Systemowe Gry Menedżerskie Projektowane Dla Inżynierów i „Moc perswazyjna nagłówków prasowych”
  • zabawa lingwistyczna – „Percepcja chrześcijaństwa w Japoni” oraz „Fakty historyczne a fikcja literacka w twórczości Miki Waltariego (1908-1979)”
  • gra zespołowa : „Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej i ich rozwój” i „Społeczność żydowska w Gnieźnie – historyczność a wspołczesność. Szanse dialogu”
  • zabawa lingwistyczna : „Monitor wobec kultury i spraw społecznych w epoce stanisławowskiej” i „Atrakcyjność turystyczna powiatu kraśnickiego”
  • zabawa edukacyjna : „Człowiek wobec śmierci. Synteza kulturowa na studium przypadku dostępnych religii świata” oraz „Przemoc w filmie”
  • symulacja zespołowa : „Klasztory prawosławne w Polsce” oraz „Kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie lubartowskim”
  • zabawa biznesowa – „Agresja w języku polityki” oraz „Hymy klubów piłkarskich na przykladzie drużyn polskich i angielskich”