Dotacje na szkolenia HR


Ogłaszamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Śląski Program Regionalny” do drugiego etapu przechodzą następujące aplikacje:

 • zbudowanie zdalnej modelowej platformy usługowej – warsztaty interpersonalne
 • wypracowanie narzędzi do systemowego świadczenia usług dla podróżujących samolotami – warsztaty pracownicze
 • Szkolenia Z Zarządzania Sprzedażą We Wrocławu – szkolenia zamkniete
 • – szkolenia ze stresu
 • wypracowanie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw – warsztaty menedżerskie
 • stworzenie serwisu cyfrowego w zakresie zwierząt domowych – treningi z kreatywności
 • stworzenie usługi dostępu do internetowego modelu Zarządzania Relacjami z Klientem – CRM – treningi z delegowania
 • wzrost konkurencyjnosci HIGMA SERVICE Spz oo i kontrahentów hurtowych poprzez uruchomienie nowego modelu informatycznego – szkolenia z delegowania
 • wzmocnienie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii – treningi HR
 • „Internet szansą na lepszą przyszłość w Gminie Długosiodło” – warsztaty ze stresu
 • automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie i integrację procesów informatycznych – warsztaty z zarządzania czasem
 • Badania nad wykorzystaniem ekokomponentów i uruchomienie innowacyjnych metodyki produkcji świec – treningi menedżerskie
 • Budowa modelów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR – szkolenia z konfliktów
 • Centrum Cyklotronowe Bronowice – stanowisko Gantry – warsztaty HR
 • Dom pasywny dla każdego – badania i unowocześnienie przedsiębiorstwa Domy Silesia – szkolenia z komunikacji
 • Dywersyfikacja produkcji zakładu Ostróda Yacht poprzez wdrożenie innowacyjnej metodyki PRISMAXXI – warsztaty z kreatywności
 • multimedialny Kalendarz Dni Wolnych na Świecie – szkolenia z zarządzania czasem