Certyfikowane szkolenia z zarządzania

 • eSPACE – wzmocnienie realizacji badań naukowych poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej, wzmocnienie mobliności oraz wzmocnienie dostępności źródeł wiedzy
 • Foresight w zakresie priorytetowych i nowoczesnych technologii zagospodarowywania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego
 • Gildia Aniołów Biznesu – szkolenia handlowe
 • Informator Biur Rachunkowych – warsztaty interpersonalne i wyjazdowe szkolenia biznesowe
 • modernizacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego – treningi z zarządzania czasem
 • Szkolenia Z Kierowania Zespołami HR – szkolenia zamkniete i elearningowe szkolenia z delegowania
 • Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Oławy
 • mobilna platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w procesie telepracy – szkolenia miekkie
 • Komercjalizacja nowoczesnych urządzeń gaśniczych Telesto na rynku międzynarodowym – warsztaty z delegowania
 • Konsolidacja i centralizacja procesów celnych i podatkowych –
 • Metagenomika źródłem dla produkcji nowych biokatalizatorów – szkolenia sprzedażowe
 • Multimedialna struktura komunikacji z młodym odbiorcą
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty miekkie
 • Ochrona patentowa – Tkaniny z włókien celulozowych zawierające nanoligniny, metoda zastosowania nanolignin na tkaninach i wykorzystanie nanolignin w produkcji tkanin – szkolenia pracownicze
 • Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny – warsztaty ze stresu
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do technologicznego układania opakowań na paletach
 • Plan ekspansji importu innowacyjnych usług Migomedia – treningi z komunikacji
 • – warsztaty firmowe
 • Pozyskiwanie i obsługa kontrahentów zagranicznych na rynkach wschodnich
 • Profile zawodowe on-line – szkolenia biznesowe
 • Przekształcenie terenu dawnego państwowego przedsiębiorstwa rolnego w strefę aktywności inwestycyjnej – warsztaty z obslugi klienta
 • Rozpoczęcie importu przez Przedsiębiorstwo MARBA Sp z oo
 • unowocześnienie importu firmy Witraż poprzez sporządzenie koncepcji rozwoju importu – treningi z zarządzania projektem
 • unowocześnienie bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów Uczelni publicznych Regionu Świętokrzyskiego
 • rozwój działalności importowej w FPH Art-Metal – warsztaty z przywództwa
 • unowocześnienie działań importowych firmy JM Labus na rynku Argentyny, Chile, Meksyku i Peru
 • rozwój firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie projektu B2B – szkolenia interpersonalne
 • wzmocnienie strategii działania współpracy handlowej Kubiak Sp z oo
 • – szkolenia z delegowania
 • Synteza kwasu akrylowego i estrów akrylowych w oparciu o surowce odnawialne, w tym o frakcję glicerynową z produkcji estrów metylowych kwasów tłuszczowych
 • TRAININGBOT system Zarządzania Szkoleniami – @narzędzie dla firm szkoleniowych i menedżerów szkoleń w firmach i instytucjach – szkolenia menedżerskie
 • Uruchomienie specjalistycznej usługi archiwizacji rejestrów dla mikro i małych przedsiębiorstw – warsztaty HR
 • Uzyteczny i nowoczesny portal e-usług – zarządzania szczepieniami
 • WebeParntners – program Zarządzający projektami Partnerskimi – treningi HR
 • Wirtualna akademia bioinformatyki – treningi z zarządzania projektem
 • Wyposażenie Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Pośredniczących II stopnia w latach 2007 i 2008
 • Wyposażenie w sprzęt i materiały biurowe Instytucji Pośredniczącej w MG w 2011 r – szkolenia biznesowe
 • Wzornictwo – nowy etap intensyfikacji firmy MAXPOL – treningi z komunikacji
 • zakup i implementacja innowacyjnej technologii produkcji opraw oświetleniowych do diod typu LED w spółce Światło system PLEXIFORM woj mazowieckie
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – warsztaty z zarządzania czasem
 • Zautomatyzowana wymiana informacji pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi – szkolenia ze stresu}